Tyski hydraulik

Ilustracja wykonana na potrzeby animacji dla firmy Tyski Hydraulik.