Mobbing

Chciałem przedstawić problem mobbingu w humorystyczny sposób, choć problem jest poważny i nie bagatelizuję go.