Animacja noworoczna

Zrzuty ekranu z noworocznej animacji.